April 2020 release: widgets, uitnodigingen en customisation

Productreleases
April 2020 release: widgets, uitnodigingen en customisation

Releasedatum versie April 2020 voor alle gebruikers:
Dinsdag 05 mei 2020

De maand april stond voor multi-admin voornamelijk in het teken van de ontwikkeling van een aantal custom modules voor nieuwe gebruikers en de voorbereidingen op de grote productvariant voor Training&Scholing in mei. Gelijktijdig hebben we belangrijke wijzigingen doorgevoerd in overkoepelende basisfunctionaliteiten van het gehele softwarepakket. Deze wijzigingen zijn voor bijna alle gebruikers van multi-admin van toepassing en lichten we hier dus graag even toe.

NieuwsupdateDoordat multi-admin steeds meer gebruikers krijgt, zullen de productreleases voortaan iedere eerste week van de maand worden uitgerold voor alle gebruikers. Deze worden toegelicht op onze website en middels de nieuwsbrief. Op deze manier willen we iedereen informeren over de aanpassingen die de nieuwe release met zich mee brengt.

Widgets en Dashboards

Multi-admin beschikt ten tijde van dit artikel over ongeveer 40 verschillende widgets. Door het gebruik van widgets kan er content of functionaliteit vanuit een module geplaatst worden op een dashboard of binnen een entiteit. Widgets zijn nu opgebouwd volgens een basisprincipe zodat deze altijd op eenzelfde manier toegepast kunnen worden:

Grofweg 2 nieuwe soorten widgets

Op een dashboard gaat het meestal om "indexwidgets": Een overzicht van de items uit de module zoals laatste nieuwsberichten, nieuwe producten, of openstaande taken.
Wanneer een widget binnen een andere module wordt geplaatst, dan praten we over "contextuele widgets": De widget verschijnt op een detailpagina van een item binnen deze module. De inhoud van de widget bestaat uit informatie die gekoppeld is aan dit item. Enkele voorbeelden:

  • De widget Bestanden binnen de module Producten: Laat gekoppelde bestanden zoals foto's zien bij een product. Gebruikers kunnen direct nieuwe bestanden toevoegen op het productdetail scherm. 
  • De widget Gebruikers binnen de module Organisaties: Laat de medewerkers van deze organisatie zien
  • De widget Betalingen binnen de module Facturen: Deze maakt het mogelijk de gekoppelde betalingen in te zien of direct een nieuwe betaling toe te voegen zoald Pin, Contant of Online betaalsysteem. 

Widgetstijlen:
De contextuele widgets kunnen nu op 2 verschillende manieren worden toegevoegd aan een module:

  • Als losse widget: Deze verschijnt onder de inhoud van het item, vergelijkbaar met het dashboard
  • Als tab: Naast de eigen informatie verschijnt er een tab met de gekoppelde module en de gekoppelde items of functionaliteit: handig voor als het om grotere lijsten of meer informatie gaat. 

Persoonlijke afgeschermde Dashboards

Elke gebruiker komt na inloggen terecht op zijn persoonlijke dashboard: een verzamelplek van allerhande content en notificaties uit de verschillende modules waar hij rechten toe heeft. Er konden altijd al verschillende dashboards worden ingericht voor verschillende gebruikersrollen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat men beschikking heeft over verschillende dashboards zoals een financieel dashboard, een dashboard voor planning en een klantportaal.
Het is nu ook mogelijk om bepaalde dashboards af te schermen voor bepaalde gebruikersrollen, of anders gezegd: Per gebruikersrol moet worden aangegeven welke dashboards zij mogen inzien. Uiteraard houden ook de dashboards rekening met het globale rechtensysteem: Als een gebruiker geen rechten heeft op een bepaalde module, dan zal hij ook de widget uit deze module niet op een dashboard zien verschijnen.

Naast de uniforme werkwijze van widgets is er een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een interface om widgets toe te voegen aan modules of dashboards. De toegang hiertoe is afhankelijk van uw rechten en de afspraken die zijn gemaakt over implementatie en onderhoud.

Lidmaatschap en uitnodigingen

Gebruikers kunnen gekoppeld worden aan bepaalde entiteiten. Denk aan leden van Groepen, medewerkers van Organisaties of deelnemers aan Evenementen. Hiervoor bestonden diverse mogelijkheden zoals een knop waarmee mensen zichzelf konden koppelen of een functionaliteit waarmee een andere gebruiker ze kan uitnodigen. Soms wil je mensen gewoon direct koppelen in plaats van dat de gebruiker hier zelf eerst akkoord op moet geven, daarom hebben we hier nu de mogelijkheid voor ontwikkeld: Gebruikers direct koppelen zonder dat zij hier zelf iets voor hoeven te doen. 

Ook is het makkelijker geworden om nieuwe gebruikers uit te nodigen en al bij voorbaat te koppelen. De nieuwe gebruiker krijgt per e-mail een verzoek om een account aan te maken en staat bijvoorbeeld direct als medewerker van zijn organisatie gekoppeld.

Een andere, minder veelgebruikte feature, maar toch het vermelden waard: Bij organisaties kun je nu aangeven of nieuwe medewerkers automatisch lid moeten worden van een bepaalde groep. Handig als je bijvoorbeeld nieuwsberichten wil categoriseren of berichten verzenden aan bepaalde gebruikersgroepen of agenda-items wil delen.

Customised softwarepakket

Er zijn weer verschillende zaken toegepast waarmee we nóg specifieker in kunnen spelen op de vragen van onze gebruikers. We hebben deze maand gekeken naar een aantal inhoudelijke en vormgevingsaspecten.

Het verbergen van ongebruikte velden:
Sometimes less is more. Veel entiteiten bestaan uit verschillende waardes die niet door iedereen gebruikt worden. Een goed voorbeeld hiervan is de profieltekst bij de module gebruikers: Wanneer multi-admin als een meer sociaal medium wordt ingezet zoals in een bedrijvenverzamelgebouw is dit een erg leuke toevoeging. Maar wanner het gaat om een webshopsysteem wordt dit doorgaans niet gebruikt en dan kan zo'n groot contentveld ook voor verwarring zorgen bij gebruikers. Daarom is het nu mogelijk om bepaalde velden niet te tonen op zowel het editscherm, detailscherm als indexscherm binnen een module.

Eigen stijl doorvoeren via een custom theme
Multi-Admin wordt steeds meer ingezet als bijvoorbeeld een klantportaal, webshopsysteem en/of extern reserveringssysteem. In dat geval gebruiken dus ook uw klanten dit softwarepakket en is het van belang vertrouwen uit te stralen. Dat kan onder andere door uw eigen stijl toe te passen: Dit kon al door bijvoorbeeld eigen logo's, meta-informatie, domeinstructuur en e-mailtemplates aan te passen. Sinds de laatste update is het ook mogelijk een compleet eigen CSS te gebruiken: Zonder al te veel op de techniek in te gaan: Met CSS wordt een eigen stijltemplate ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld lettertypes, kleuren en andere vormgevingsaspecten toegepast kunnen worden.

Diverse kleine bugfixes:

Deze zullen door de meeste nooit zijn opgemerkt maar waren voor sommigen een doorn in het oog. Er zijn onder andere kleine wijzigingen en bugfixes doorgevoerd in de modules Bestanden, Berichten en Gebruikersrollen.
Vanaf volgende maand zullen wij voor elke productrelease een complete lijst samenstellen met de exacte wijzigingen.


Coming up:

De maand mei staat in het teken van de modules voor Training & Scholing. Hiermee kunnen onder andere (interactieve) lespakketten worden samengesteld en voortgang van deelnemers worden gecontroleerd.
Daaraan gekoppeld maar ook voor andere toepassingen te gebruiken is de uitbreiding van de taken-module.

Tevens wordt er gewerkt aan de verschillende reeds bestaande soorten Berichtgeving & Communicatie: Er zullen wijzigingen worden aangebracht aan de interne gebruikersberichten en de reacties en notities onder entiteiten.

Releasedatum versie Mei 2020 voor alle gebruikers:
Donderdag 4 juni 2020