Basisbegrippen: Modules

Productinfo
Basisbegrippen: Modules

Hoewel multi-admin een redelijk makkelijk te gebruiken systeem is, kan het handig zijn om tenminste een aantal basiskenmerken te snappen en herkennen wanneer u hier zelf mee aan de slag gaat. U zult zien dat er veel overlap is en dat zaken op eenzelfde manier zijn opgebouwd door het hele systeem. 

Modules

Elders op onze website hebben we al benoemd dat de modules van multi-admin als het ware een soort bouwstenen zijn waarmee we de meest optimale software voor u kunnen ontwikkelen.
Een module is in de basis een set aan data die tot hetzelfde type of entiteit behoren en aan daarmee dezelfde kenmerken hebben. Denk aan Producten, Nieuwsartikelen, Gebruikers en Facturen. Deze entiteiten hebben allemaal een eigen tabel in de database waar de gegevens opgeslagen worden.

Maar een module is niet alleen dataopslag; Bijna elke module bestaat naast zijn eigen unieke datastructuur bijna altijd uit de volgende functionele onderdelen die we op deze pagina verder voor u toelichten: 

 1. 1: Instellingen
 2. 2: Indexscherm(en)
 3. 3: Detailschermen
 4. 4: Editschermen
 5. 5: Widgets
 6. 6: Worflows
 7. 7: Rechten 

Welke van deze onderdelen u mag inzien of bewerken is afhankelijk van uw gebruikersrechten de inrichting van uw software, wij proberen deze bij oplevering zo in te stellen dat u enkel ziet wat u nodig heeft. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om hier zaken in te wijzigen en daarom is het handig dat u al deze basisprincipes kent. Deze lichten we op deze pagina voor u toe. 

Soorten modules

Als eerste is het goed om te weten dat er grofweg 2 verschillende modules zijn:

Basismodules en standaard waardes

Dit zijn de modules voor entiteiten zoals we al eerder als voorbeeld gaven zoals de modules Producten, Nieuwsartikelen, Gebruikers en Facturen. Deze modules bestaan vaak uit een aantal standaard waardes die bijna altijd bij deze entiteit nodig zijn.
Denk bij entiteit Product bijvoorbeeld aan titel, beschrijving, prijs en productcode..
Of bij de entiteit Nieuwsbericht aan titel, datum en auteur.

Maar de module kan worden uitgebreid door middel van koppelingen met andere ondersteunende modules:

Ondersteunende modules / koppelingen

Ondersteunende modules zijn wat minder uitgebreid. Ze worden met name gebruikt om bijvoorbeeld extra structuur of functionaliteit te geven aan bepaalde basismodules. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Module Productcategorieën waar een product (een item uit de module Producten) kan worden gekoppeld aan categorieën als zomerkleding, winterkleding, herenkleding. 
 • Module Adrestypes waardoor een organisatie (een item uit de module Organisaties) meerdere adressen kan krijgen voor bijvoorbeeld post- en bezoekadres.
 • Koppelmodule: Evenementdeelnemers: Hiermee worden items uit de module Gebruikers en module Agenda aan elkaar gekoppeld. Al dan niet met een status als “voorlopig”, “definitief” of “afwezig”.  

Op deze manier kunnen we nog specifieker inhaken op de vraag welke modules er voor u nodig zijn: Wanneer u de module Agenda slechts informatief gebruikt, dan heeft u de module Evenementdeelnemers dus niet per se nodig.
Gebruikt u de module Producten enkel als show-reel? Dan heeft u de module BTW-tarieven ook niet nodig.

Er is altijd ruimte om uw software op een later moment uit te breiden met extra modules.
Naast de dataopslag is elke module als volgt opgebouwd:


1. Instellingen

Elke module heeft zijn eigen uiteenlopende instellingen. 

Contentinstellingen: Geef bijvoorbeeld voor de module Producten aan of uw u de velden voor “Dimensies” (lxbxh) wel of niet wil gebruiken,
of bij de module Organisaties of er een profieltekst ingevoerd moet kunnen worden.  

Functionele instellingen: Geef bijvoorbeeld bij de module Producten aan of u voorraadstatus wil bijhouden,
of bij de module Facturen hoe opeenlopende factuurnummers opgebouwd moeten worden

Koppelingen: Geef bijvoorbeeld bij de module Facturen aan welk e-mailtemplate (item uit de module Mailtemplates) u wil gebruiken,
of bij de modules Gebruikers of Organisaties welke adrestypes (item uit de module Adrestypes) u wilt gebruiken.


2. Indexschermen

Op een indexscherm zijn de ingevoerde items uit een bepaalde module zichtbaar. Denk aan een lijst met gebruikers, producten of facturen. 

Welke items een gebruiker precies ziet is afhankelijk van de rechten: U als admin ziet bijvoorbeeld alle facturen, terwijl een klant alleen de rechten heeft om zijn eigen facturen te zien.  

Op de meeste indexschermen zijn zoek- en filterfuncties aangebracht om snel het item te vinden waar u naar op zoek bent. 

Weergavestijlen:

Indexschermen kunnen één of meerdere weergavestijlen hebben. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn: 

 • Een overzichtelijke lijst- of tabelweergave met enkele detailgegevens per item. In lijstweergaves kan er bijvoorbeeld gesorteerd worden op bepaalde kolommen zoals datum, prijs, status of alfabetische titeks
 • Een grafische aantrekkelijkere blokkenweergave waar bijvoorbeeld grotere foto’s getoond worden en minimale aanvullende info zoals titel of datum.
 • Ook een kalender kan als indexpagina gezien worden, hier ziet u namelijk een overzicht van items uit bijvoorbeeld de modules Evenementen of Reserveringen.

Een module kan één of meerdere weergavestijlen hebben zodat u gemakkelijk kunt schakelen afhankelijk van de acties of functionaliteiten die u wilt uitvoeren. 

Acties

Naast het inzien van het overzicht kunt u via een indexscherm meestal doorklikken om een specifiek item te bekijken of te bewerken.
Ook zijn er indexpagina’s waar direct bepaalde acties uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt u op de indexpagina Facturen een item bijvoorbeeld "betaald" zetten of op de indexpagina Taken een item op “gedaan” zetten.
Tot slot zijn er mogelijkheden voor bulk-acties: Selecteer meerdere items en voer in één keer een bepaalde actie uit op al deze items zoals verzenden, downloaden, factureren of verwijderen.

Ook de acties die een gebruiker uit kan voeren op een indexpagina verschillen weer per installatie, gebruiker en rechten. 


3. Editschermen

Wanneer u de juiste rechten heeft, ziet u de knop “wijzigen” bij een bepaald item binnen een module staan. Zodra u hierop klikt komt u in het edit-scherm van het item terecht. 

In het edit-scherm zijn alle standaard waardes aan te passen van de entiteit. Zoals eerder benoemd bij de basismodules:
Denk bij entiteit Product bijvoorbeeld aan titel, beschrijving, prijs en productcode.
Of bij de entiteit Nieuwsbericht aan titel, datum en auteur.

Daarnaast kunt u hier soms bepaalde gegevens invoeren die betrekking hebben op andere (ondersteunende) modules wanneer deze gekoppeld zijn zoals het selecteren van Productcategorieën of BTW-tarieven, en het invoeren van de verschillende Adrestypes


4. Detailschermen

Weergave en content

Op een indexscherm ziet u beknopte gegevens van een entiteit, op een editscherm ziet u alle invoermogelijkheden van een entiteit, op het detailscherm komt alle informatie uiteindelijk overzichtelijk en gestructureerd bij elkaar: inclusief de informatie die eventueel wordt opgehaald uit andere modules. 

Denk bij een detailscherm van een evenement bijvoorbeeld aan de beschrijving of adres van een gekoppelde locatie.  

Of bij een detailscherm van een factuur de naam en adresgegevens van een gekoppelde gebruiker of organisatie.

Acties

Ook op een detailscherm kunnen soms bepaalde acties worden uitgevoerd. Dit kunnen directe acties zijn binnen de module zoals het wijzigen van een betaalstatus of het publiceren van een nieuwsbericht of het inchecken van een reservering.

Ook zijn er koppelacties die te maken hebben met andere modules zoals het toevoegen van foto’s bij een product (koppeling met module bestanden) of het versturen van een factuur met betaallink (koppeling met de module betalingen en mailtemplates) . Deze modulaire koppelingen werken meestal m.b.v. widgets:


5. Widgets

Met behulp van widgets wordt content en/of functionaliteit uit de ene module geïntegreerd op een andere plekken zoals dashboards of op detailpagina’s van andere modules. Je zou het kunnen zien als een mini-indexscherm: want ook hier is de zichtbare content afhankelijk van je rechten en kunnen er verschillende weergavestijlen zijn.
We onderscheiden 3 verschillende type widgets:

Indexwidgets

Dit zijn widgets waarbij er een overzicht zichtbaar is van de items binnen een bepaalde module. Vaak volgens een vooraf ingestelde sortering. Deze widgets worden met name gebruikt op dashboards, denk bijvoorbeeld aan:

Contextuele widgets

Een contextuele widget wordt met name binnen een andere module gebruikt: Hier staan items of acties in die betrekking hebben op item wat je op dat moment bekijkt. Enkele voorbeelden:

 • In de widget betalingen op detailscherm factuur is te zien hoe en wanneer er een betaling heeft plaatsgevonden of kan een nieuwe betaling worden toegevoegd (bijvoorbeeld via online, contact of pinapparaat)
 • Met de widget bestanden op een detailscherm product kunnen er foto’s worden toegevoegd en gekoppeld aan het item
 • Met de widget gebruikers op een detailscherm van organisatie kun je medewerkers of contactpersonen van een bedrijf inzien en toevoegen 

Tabwidgets

Eigenlijk zijn “tabwidgets” bijna hetzelfde als contextuele widets. Het grote verschil zit ‘m in de weergave: Door het gebruik van tabwidgets wordt het detailscherm opgedeeld in meerdere tabs. De basisgegevens uit de module staan altijd in de eerste tab. De gegevens die betrekking hebben op andere modules worden in de opvolgende tabs getoond. Enkele voorbeelden van toepassingen waarbij tabs een uitkomst kunnen bieden:


6. Automatiseringsprocessen en Statuswijzigingen

Bij sommige softwarepakketten maken we voor u bepaalde (semi-)automatische workflows aan in modules op basis van statuswijzigingen. Hiermee is het mogelijk om bepaalde veel voorkomende bedrijfsprocessen op een snellere en deels automatische manier af te handelen wat veel tijd bespaard. Een voorbeeld:

Omdat dit een zeer uitgebreid onderwerp is en dit voor elke gebruiker weer anders kan zijn, zullen wij hier in een volgend artikel dieper op ingaan. 


7. Rechten

Los van dit alles staat een uitgebreid Rechten&Rollen-systeem. Per module kunt u instellen wie welke items mag Aanmaken, Inzien, Bewerken of Verwijderen. Er zijn mogelijkheden om alle items in te kunnen zoen, maar ook om alleen items waar een gebruiker aan gekoppeld is middels organisatie of gebruikersgroep.

Ook hiervoor geldt dat deze functionaliteit niet voor alle softwaregebruikers beschikbaar is dus. In het volgende artikel gaan we hier dieper op in: Basisbegrippen: Rechten, Rollen en Groepen.