Fresh GPC codes nu onderhouden m.b.v. Multi-Admin

Usercases
Fresh GPC codes nu onderhouden m.b.v. Multi-Admin

Frug-i-Com, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de AGF-Sector is onlangs begonnen met het beheren van hun custom data m.b.v. multi-admin. In dit geval worden de Nederlands- en Engelstalig "Global Product Classification (GPC) Codes" ge-update en onderhouden in de speciaal voor hen ontwikkelde modules voor Multi-Admin. 

Global Product Classification (GPC) Codes

GPC is een wereldwijd classificatiesysteem voor producten in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze wereldwijde standaard van productclassificering zorgt er voor dat producten op basis van bepaalde kenmerken worden ingedeeld in vaste groepen en categorieën. Het wordt  gebruikt voor allerhande logistieke, commerciële en financiële toepassingen en is een belangrijke tool voor informatie-uitwisseling.

De GPC structuur is een hiërarchie die bestaat uit 4 lagen, deze opgezet om alle producten te kunnen ordenen van hoog naar laag: 

 • Segment
  Zoals Bouwbenodigdheden, Speelgoed en Levensmiddelen>>
  • Familie
   Zoals Zoetwaren, Brood, Bereide groenten en Vers Fruit>>
   • Klasse
    Zoals Pitvruchten, Steenvruchten en Citrusvruchten>> 
    • Brick
     Zoals Mandarijnen, Citroenen en Limequats 

 Al deze onderdelen bestaan uit hun beurt natuurlijk weer uit specificaties als beschrijvingen en kenmerken. Daarnaast is er nog een breed scala aan attributen die door de gehele hiërarchie gebruikt kunnen worden zoals land van herkomst, kleur, gewicht etc.

GPC-beheer in Multi-Admin

In het GPC-Admin systeem op basis van Multi-Admin is alle data vanaf voor 2 segmenten helemaal tot onderaan de hiërarchie, de bricks en attributen te beheren. Op dit moment zijn de segmenten 50000000 en 94000000 (Levensmiddelen en Cultuurgewassen) in het systeem opgenomen. 

We ontwikkelden voor Frug-i-Com enkele custom modules voor het aanmaken van hiërarchie, het toevoegen van de Families, Klasses en Bricks met alle productinformatie die daar bij komt kijken zoals titels, afbeeldingen, beschrijvingen en definities in het Engels en Nederlands

Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat er heel nauwkeurig kan worden bijgehouden wie wanneer en wat er onlangs is aangepast dus dit is per item terug te zien. 

Datasharing en standaardisatie

Tot slot moet deze informatie natuurlijk gedeeld en verspreid kunnen worden. Voor de sector, en voor de globale instantie die verantwoordelijk is voor alle verschillende segmenten van de GPC codes. Hiervoor hebben we o.a. een platte widget ontwikkeld die per gebruiker geheel volgens zijn eigen stijl te implementeren is binnen zijn eigen website of applicatie. 

De kale data kan gesynchroniseerd worden middels een een REST API. 

PLU - Price Look Up - Codes

In het GPC-beheersysteem hebben we vervolgens ook een module ingebouwd om een GPC-Brick te koppelen aan bestaande PLU-codes. Deze Price Look Up -codes zijn weer een ander classificatiesysteem wat met name gebruikt wordt door supermarkten. Aan de hand van een PLU-code kan achterhaald worden om wat voor categorie (fruit, groenten) en soort (appels, wortels, slasoorten) product het gaat. Er zijn wereldwijd vastgestelde PLU-codes, maar veel supermarktketens hebben daarnaast ook nog hun eigen range aan PLU-codes voor intern gebruik. 

Nu kan ook het systeem van PLU-codes, beheerd door IFPS Global, binnenkort koppelen met het systeem van GPC om gerelateerde data op te halen en zijn we weer een stukje dichter bij de globale standaardisatie van gegevensuitwisseling binnen de AGF sector. 


Frug-i-Com en GroentenFruit Huis

Frug i Com is de Nederlandse organisatie die zich inzet voor standaardisatie en automatisering in de groenten- en fruitsector. Door standaardisering m.b.v. codesystemen en digitale informatie-uitwisseling de sector op een zo snel en efficiënt mogelijke manier te laten werken. Hiervoor zijn zij nationaal maar zeker ook internationaal actief met andere vergelijkbare organisaties en door zitting te nemen in het bestuur van internationale organisaties die codes uitgeven zoals IFPS Global die veranwoordelijk zijn voor de uitgifte van PLU-Codes (Price Look Up) en GS1 die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van van locatie/GLN en EAN/GTIN nummers (Global Trade Item Number).
De grootste uitdaging is volgens ons (netsetters) om deze codes uiteindelijk allemaal aan elkaar te kunnen koppelen zodat met één enkele code alle mogelijke informatie beschikbaar komt. Van kenmerken tot herkomst en van gezondheidswaarschuwingen tot recepten en voedingswaarden en vinden het dan ook erg leuk om betrokken te zijn bij dit proces.  Frug-i-Com bevordert elektronische gegevensuitwisseling tussen alle schakels in de keten door inzetten en ontwikkelen van standaarden. Door deze standaarden kunnen groente- en fruitbedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering.

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80% van de totale omzet (groenten en fruit) van € 14 miljard (incl. telersverenigingen).
Vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 320 leden. De leden zijn handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezig houden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, be- en verwerken, verpakken en op- en overslag van groenten en fruit.