Januari 2020 release: Producten en facturatie

Productreleases
Januari 2020 release: Producten en facturatie

In de januari update hebben we de modules rondom producten en facturatie opnieuw opgepakt. Met feedback vanuit onze gebruikers hebben we wat extra automatische workflows gemaakt en verschillende kleine bugs opgelost.

Producten, nu een ruimer begrip

Waar een product eerst nog een item was dat afgenomen kon worden (fysiek of virtueel) zijn nu alle te factureren items een product. Zo kan de 'huur per dag' een product zijn maar ook een abonnement. Hierdoor hebben we ook meer andere modules een koppeling met producten gegeven.  Een voorbeeld:

Voorheen werd een cursus direct gefactureerd. Een cursus had dan ook een prijs. Met het gebruik van producten koppel je het product (met prijs en andere specificaties) aan de cursus. Bij afname van de cursus wordt het product dat gekoppeld zit in rekening gebracht. Zo is het facturatie proces uniform en zijn handelingen zoals prijsaanpassingen eenvoudiger door te voeren.

Een boeking had voorheen een prijs en werd direct gefactureerd. Nu hebben alle te boeken items (hotelkamers, vergaderzalen, verhuur) een product gekoppeld. Zo kan er ook gebruik gemaakt worden van de krachtige nieuwe functies van product zoals (staffel)kortingen en flexible pricing (op voorraad, vraag, seizoen). 

Facturatie van producten

De module facturen is eenvoudiger geworden. Doordat alle te factureren items nu producten zijn is het gemakkelijker handmatig een factuur aan te maken. Ook hebben wij de vormgeving van deze schermen aangepast en meer ruimte gegeven. Er zijn verschillende onderdelen binnen een factuur dynamisch gemaakt en van elke factuur is nu direct een preview te zien. 

Het factuur overzicht heeft nu de mogelijkheid om reeksen facturen direct te factureren per email, of om de status van meerdere facturen direct aan te passen. Dit is voor organisaties die op vaste dagen met de facturatie werken een grote tijdsbesparing.  Alle nieuwe facturen kunnen zo worden geselecteerd en direct worden verzonden.  Organisaties met een audit op de facturen kunnen deze eerst uitvoeren waardoor alleen de nagekeken facturen tegelijkertijd gefactureerd kunnen worden. 

Betaalmethoden toegevoegd

We bieden nu ook de mogelijkheid om direct te betalen via een e-mail link. Het is bewezen dat het aanbieden van een betaallink zorg draagt voor een snellere betaling. Ook scheelt dit in handmatige handelingen. Betalingen komen zo direct door in de betalingen module en worden gekoppeld met de factuur. De factuur kan dan op status betaald gezet worden.

Door een samenwerking met Worldline kunnen we nu ook pin betalingen aan Muti-Admin koppelen. Hierdoor wordt een fysieke pin terminal gekoppeld aan Multi-Admin en kan er direct vanuit een bestelling, boeking of factuur een betaling op de terminal worden gerealiseerd. De betaling komt ook weer bij ons binnen en hierdoor kunnen we de factuur op betaald zetten.  Het los intoetsen van een bedrag op de terminal is dus verleden tijd en alles zit netjes gekoppeld in het systeem. 


We hopen dat deze update wederom een mooie tijdsbesparing op zal leveren voor u, uw feedback is daarom ook zeer belangrijk.