Mei 2020 release: Training&Scholing, Surveys en Exports

Productreleases
Mei 2020 release: Training&Scholing, Surveys en Exports

Releasedatum versie Mei 2020 voor alle gebruikers:
Donderdag 06 juni 2020

De maand mei stond zoals aangekondigd vooral in het teken van de nieuwe modules voor Training&Scholing waarmee gemakkelijk interactieve lespakketten kunnen worden samengesteld. Hieraan gekoppeld maar natuurlijk ook los te gebruiken zijn de modules voor Opdrachten&Surveys waarmee u uw gebruikers uitnodigt om actief deel te nemen aan uw lespakket of andere toepassingen van multi-admin. De maand wordt afgesloten met een aantal overkoepelende functionaliteiten voor uitgebreide logboeksystemen en het automatisch en regulier exporteren van allerhande data.
  

Opdrachten vs. Polls vs. Surveys vs. Enquetes

Zoals u inmiddels van ons gewend bent kijken wij graag naar de overeenkomsten tussen systemen die in de praktijk vaak anders genoemd worden maar toch dezelfde kenmerken hebben, zo ook Opdrachten, Polls, Surveys en Enquetes.
Waar de term opdrachten vaak gebruikt wordt in lespakketten wordt de term surveys of enquetes vaak gebruikt voor het verzamelen van gebruikersdata of beoordelingen. Beide draait het uiteindelijk om het zelfde: u stelt een vraag waar u respons op verwacht en u wilt de resultaten overzichtelijk gepresenteerd krijgen. Dit kan nu ook met multi-admin! Of u nu een simpele beoordeling van een product wenst of uitgebreid vragenpakket op uw gebruikers wilt afvuren: u heeft nu zelf de controle. Voor ons eigen gemakt noemen wij zo'n vragenpakket (poll, enquete, survey) voorlopig gewoon even "opdrachten" en zo'n opdracht kan uit één of meerdere soorten vragen bestaan:

(Meer)keuze vragen:

Zoals de naam al zegt bepaald u zelf vooraf wat de mogelijke antwoorden zijn. Dit is met name handig als u later bijvoorbeeld statistieken wil uitdraaien van de ingevoerde antwoorden of wanneer u een automatische puntentelling wilt toepassen. Vormen van meerkeuzevragen zijn:

 • Schuifbalken
 • Sterrenclassificaties
 • Drop-downs
 • Radiobuttons
 • Checkboxes
 • Afbeelding aanwijzen

Open vragen

Wilt u dat uw deelnemer echt helemaal vanuit zichzelf spreekt of heeft u aanvullende informatie nodig dan kiest u voor een open vraag. De respons kan uitgebreid en zeer divers zijn maar ook hier zijn er mogelijkheden inzendingen na te kijken en te beoordelen. Vormen van open vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Tekst invoeren (eventueel met opmaak)
 • NAW velden
 • Bestand uploaden

Voor alle soorten opdrachten geldt dat er gebruik gemaakt kan worden van de handmatige Nakijkmodule: Hiermee keurt u een inzending bijvoorbeeld goed of fout, geeft u het een puntentelling of laat een persoonlijke reactie achter voor de deelnemer.


Software voor Training en Scholing

Er zit veel verschil in de werkwijze van training en cursusaanbieders. Sommige verkopen een enkele workshop of een serie bijeenkomsten met een vaste start- en eindtijd. Een ander verzorgt een volledig digitaal lesprogramma waarbij een gebruiker zelf zijn tempo bepaald en/of een keuze heeft tussen verschillende klassikale lessen. Door het combineren van onze verschillende modules stelt u exact het pakket samen wat past bij uw organisatie. 

Basismodule: Cursussen

Dit is is de samenvatting van de Cursus, Training, Opleiding die u aanbiedt. Het bestaat uit allerhande basisgegevens zoals de Titels, Beschrijvingen, Afbeeldingen, etc.  
Voor de verkoop koppelt u deze cursus gemakkelijk aan een product uit de productmodule zodat er besteld, gefactureerd en betaald kan worden.

De lessen:

De meeste cursussen hebben minimaal 1 les. Een les is een breed begrip en wij bieden op dit moment de volgende type lessen aan:

 • Evenementen
  Denk aan workshops en classicale trainingen. Kenmerkend aan deze lessen zijn dat ze altijd op een vooraf ingestelde datum, tijd en locatie plaatsvinden.
  Door uw systeem te koppelen aan externe diensten kan dit ook een livestream evenement zijn.
 • Theorie
  Eenzijdige (geautomatiseerde) communicatie van u aan de deelnemer door het verstrekken van bestanden, presentaties, audioboodschappen, videocontent etc.
 • Interactief
  U maakt de lessen interactief door de eerder beschreven opdrachten aan een les te koppelen. Zo brengt een cursist zijn opgedane kennis meteen in de praktijk.

Organiseert u bijvoorbeeld een workshop op locatie maar wilt u vooraf of achteraf informatie (theorie) verstrekken aan de deelnemers, dan plaatst u meerdere van deze lessen achter elkaar. Vind de cursus elke dinsdag om 20:00 uur plaats dan maakt u dus meerdere evenementen aan. 

Cursusmodules:

Wanneer uitgebreide, langlopende trainingen of coachingstrajecten aanbiedt  dan kunt u een serie lessen clusteren in modules. Zo kunt u aan elke module een introductie en afsluiting toevoegen of een deelnemer een certificaat sturen voor elke afgeronde module. 

Het samenstellen van uw cursustraject:

Modules, Lessen en Opdrachten zijn allemaal te "hergebruiken". U maakt ze één keer aan en kunt deze zo vaak als u wilt toevoegen aan verschillende cursussen. Zo kunt u verschillende cursussen aanbieden waar dezelfde lessen of opdrachten in voorkomen. Dit scheelt aanzienlijk in tijd wanneer er overlap is binnen uw cursusaanbod of wanneer u dezelfde cursus met slechts enkele aanpassingen opnieuw wilt aanbieden.

Bij elke cursus geeft u aan hoe het cursustraject verloopt: Het begint met het toevoegen van de vooraf aangemaakte Modules, Lessen en Opdrachten.
Bij elk onderdeel heeft u vervolgens de mogelijkheid om bepaalde instellingen te doen zoals:

 • Wanneer komt het volgende onderdeel beschikbaar
 • Is het onderdeel verplicht
 • Welke notificatie moet verzonden worden naar de deelnemer zoals:
  • Bewijs van deelname / certificaat
  • Een nieuwe les die beschikbaar is gekomen
  • Een overzicht van ingestuurde antwoorden

Nieuwe exportmodule

Soms is een softwarepakket niet voldoende en heeft u de data uit uw systeem voor andere doeleinden nodig. Hiervoor kan het systeem automatisch gekoppeld worden met allerhande externe diensten zoals CMS-systemen, administratiepakketten en betaalsystemen. Daarnaast beschikt multi-admin over een uitgebreide exportmodule die zojuist nóg uitgebreider is geworden. Er kunnen vooraf bepaalde exporttemplates worden klaargezet met de exacte gegevens die u graag in spreadsheet of PDF vorm zou willen inzien. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid maar om u toch een klein indruk te geven enkele voorbeelden:

 • Alle openstaande facturen 
 • Inschrijvingen of reserveringen die de afgelopen maand zijn gedaan
 • Inschrijvingen of reserveringen die vandaag starten
 • Best verkochte producten
 • Kwartaalrapportages ontvangen BTW
 • Verlopen lidmaatschappen
 • Backups van diverse data
 • Verkoopresultaten per producttype
 • etc. etc.

U kunt deze exports zelf initiëren of u heeft de mogelijkheid om deze op een vast tijdstip automatisch te laten plaatsvinden en direct per e-mail naar een of meerdere gebruikers te sturen.
Tevens heeft u altijd de mogelijkheid om eerder gemaakte exports nogmaals in te zien of te downloaden: handig ter referentie of voor statistische rapporten.Coming up:

De maand juni staat in het teken van Planning, Reserveringen en Facturatie. Er worden onder andere verbeteringen aangebracht in de koppelingen tussen verschillende modules zodat er bijvoorbeeld direct overzicht is van bezetting en betaalstatus.  
Daarnaast wordt de module Groepen verder uitgebreid zodat er nog beter samengewerkt kan worden tussen collega's, klanten en relaties. 

Releasedatum versie Juni 2020 voor alle gebruikers:
Donderdag 3 juli 2020